fbpx

Sakarya Eğitim Kurumları

TECRÜBELİ VE DİNAMİK KADROMUZ İLE
EĞİTİME DEĞER KATIYORUZ

ANAOKULU

Aile ortamından ilk kez ayrılan çocuğa gereken desteği sunmak,
Sevgi ve şefkate dayalı bir yaklaşımla çocuklarımızın okula uyumunu kolaylaştırmak,
Öz bakım becerileri kazanmalarını sağlamak,
Anadilini etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamak,
İngilizce eğitimiyle dili doğal olarak kullanmaya başlatmak,
Öğrencileri sosyal, duygusal ve psiko motor gelişimleri yönünden ilkokula hazırlamak,
Doğru yaklaşım ve uygulamalarla çocuklarımızı özgüvenleri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Okulumuz

Yaşama sevincine sahip, mutlu,
İnsan sevgisine sahip,
Tabiatı seven ve koruyan,
Yakın çevresine karşı duyarlı,
Manevi kabiliyet ve meziyetleri gelişmiş,
Anadilini etkili bir şekilde kullanabilen,
Yabancı dile temel oluşturacak alt yapıya sahip,
Grupla birlikte çalışabilen,
Problemlere çözüm üretebilen,
Kişilik sahibi fertler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflerimize ulaşmak için kendi eğitim anlayışımıza ve ülkemiz şartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz bir eğitim programı uyguluyoruz:

Türkçe dil etkinlikleri,
Fen ve doğa etkinlikleri,
Yabancı dil etkinlikleri,
Oyun ve drama etkinlikleri,
Sanatsal etkinlikler,
Müzik etkinlikleri,
Grup çalışmaları,
Deney, gezi ve gözlemler,
Montessori etkinlikleri (Güncel yaşam beceri etkinlikleri)
Dikkat ve zekâ eğitimi çalışmaları eğitim programımızın ana unsurlarıdır.