Sakarya Eğitim Kurumları Okullarında eğitim programı anasınıfından 8. sınıfa kadar bir bütünlük ve devamlılık arz eder. Okullarımızda uygulanan öğrenci merkezli program, etkin öğrenmeye imkân tanımanın yanı sıra, gözlem, deney, projeler ve araştırmalar aracılığıyla öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına göre yetişmesini sağlamaktadır. Uygulayacağımız proje tabanlı eğitim sisteminin gereği olarak; öğrencilerimiz, derslerde geliştirdikleri araştırma ve uygulama çalışmalarıyla ülkemizde ve uluslararası düzeyde yapılacak proje yarışmalarına ve faaliyetlerine, ferdi ve grup olarak katılacaklardır. Böylelikle rekabetçi bir dünyaya, araştırma alışkanlığı ve grupla iş yapma becerilerini geliştirerek hazırlanacaklardır.

Kurumumuz, öğrencilerinin bilgiye ulaşmasını, edindiği bilgiden yararlanmasını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmesini ilke edinmiştir. Bu anlamda Okullarımızda "yaşayarak öğrenme" sistemi uygulanmaktadır. Okullarımızda her yaş düzeyinde anadilimiz Türkçenin ve İngilizcenin öğretimine önem verilir. İkinci yabancı dil olarak Almanca, Arapça ve Fransızca seçenekleri sunulmaktadır. Öğrenciler 6. sınıftan itibaren seçtikleri ikinci yabancı dili öğrenmeye başlarlar. Amaç, öğrencilerimizin ikinci yabancı dili de etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

Öğrencilerimiz okullarımızda,

 • İnsan haklarına saygılı,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış,
 • Türkçeyi etkili ve akıcı kullanabilen,
 • En az bir yabancı dili rahat konuşabilen,
 • Etkili iletişim becerisine sahip,
 • Bilimsel düşünen, araştırmacı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden,
 • Üst öğretim kurumlarına hazırlıklı,
 • Sanatsal beğenisi ve estetik zevki gelişmiş,
 • Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
 • Öz güven sahibi, kendini ifade edebilen ve farklı düşünebilen,
 • İçinde yaşadığı topluma müspet katkı sağlayan,
 • Milli manevi değerlerimizi özümsemiş, karakterli,
 • Nezaket kurallarını uyan,
 • Kendisine ve çevresine saygılı,
 • Ülkesi ve ailesine karşı taşıdığı mesuliyetin farkında,
 • Tabiata saygılı, çevre bilinci ile hareket eden,
 • Zamanı etkili kullanarak, kendini geliştiren,
 • Ülkemizin kalkınmasına ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışmayı amaçlayacak şekilde eğitilir.