• VARLIĞIMIZA VE BİRLİĞİMİZE KASTEDENLER AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK