Sakarya Eğitim Kurumlarında bilgi teknolojilerini kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Okulumuz; öğrencilerini sadece akademik anlamda değil beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak istiyor. Okulumuz, ilme saygılı, ahlaka bağlı, sorumluluk duygusuna sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştirecektir. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanlar için bütün imkânlarını kullanacaktır.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimimiz dilbilgisi becerisi kazandırmadan öte iletişim becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşmadan oluşan dil becerilerini eş zamanlı geliştirmek, yabancı dil eğitimimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımız öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler ve oyunlar sayesinde İngilizceyi benimseyeceklerdir. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik hayatı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelecektir.

Yabancı dil eğitimimiz dilbilgisi becerisi kazandırmadan öte iletişim becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşmadan oluşan dil becerilerini eş zamanlı geliştirmek, yabancı dil eğitimimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımız öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler ve oyunlar sayesinde İngilizceyi benimseyeceklerdir. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik hayatı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelecektir.

Dil Kazanımları

İlkokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:

  • Dil öğreniminin keyifli bir süreç olduğunu benimser
  • Anadili İngilizce olanlar da dâhil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
  • Günlük hayatta kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
  • İngilizce sözlük kullanmayı bilir.
  • Seviyesine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
  • Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.

İngilizce eğitim programımız günlük hayatı derslerimize taşımak ve konularımızı gerçek hayatla ilişkilendirmek üzerine temellendirilmiştir. Öğrencilerimizde merak uyandıran ve onların ilgisini çeken konuların araştırılarak öğrenilmesi ve bunlarla ilgili hazırlanan projelerin yazılı ve sözlü olarak sunulmasıyla gerçekleştirilen derslerde İngilizce, bir kurallar manzumesi olarak değil, öğrenme ortamındaki tabi iletişim dili olarak kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizceyi belli bir amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Böylelikle ana dile yakın bir akıcılığa sahip olurlar.

Öğrencilerimizin ilgisini artırmak, bağımsız dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarını teşvik etmek, böylelikle kendi kendilerine yabancı dil öğrenen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ders içinde ve dışında teknoloji desteğinden faydalanılır. Teknoloji desteği öğrencilerimize öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla ortak projeler üzerinde çalışma fırsatı da verir. Böylelikle öğrencilerimiz doğal ortamda İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler.