fbpx

Sakarya Eğitim Kurumları

Öğrencilerimizi akademik başarıyla beraber her alanda geliştirip hayata hazırlıyoruz. Bu anlamda karakter eğitimine özel önem veriyoruz.
Öğrencilerimizin manevi kabiliyetlerini geliştirerek ahlaklı, sorumluluk duygusuna sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize, inanç, ahlak, medeni cesaret, cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma, kardeşlik, adalet, sevgi ve saygı gibi temel insani değerleri kazandırıyoruz.
Değerlere karşı hassasiyet geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz.

Derslerimizi erkek ve kız öğrencilerimiz için ayrı ayrı tasarlanmış manevi eğitim dersliklerinde veriyoruz.
Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Sure ve Dua Ezberleri, Âdâb-ı Muâşeret, Peygamberler Tarihi, Siyer-i Nebi, Akâid dersleri…

TECRÜBELİ VE DİNAMİK KADROMUZ İLE
EĞİTİME DEĞER KATIYORUZ

İLKOKUL

Sakarya Eğitim Kurumları; yaşama sevincine sahip, mutlu, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip, düşünme kabiliyeti gelişmiş, bilgi teknolojilerini kullanan, öğrenciler yetiştiriyor. Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlıyoruz. Okulumuz, ilme saygılı, ahlaka bağlı, sorumluluk duygusuna sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştiriyor. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanlar için bütün imkânlarını kullanıyor.

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kendini geliştirebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir hayata doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını her öğrenciye yönelik olarak yürütüyor.
Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, toplum hizmeti çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik seminerler düzenlenerek, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır. İlkokulumuzda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri doğrultusunda “Arı Nesil” “Tohumdan Fidana” “Güldürme Beni Matematik” gibi birçok çalışma yürütülmekte; onların sosyal, duygusal ve düşünce becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak; özgüven kazandırma, arkadaşlık ilişkileri, sorumluluk bilinci kazandırma, kurallara uyma, öfke kontrolü, sorun çözme, yardımseverlik duyguları kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmekte; düşünme becerilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimimiz dilbilgisi becerisi kazandırmadan öte iletişim becerisi kazandırma ağırlıklıdır. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşmadan oluşan dil becerilerini eş zamanlı geliştirmek, yabancı dil eğitimimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımız öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler ve oyunlar sayesinde İngilizceyi benimsemektedir. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik hayatı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelmektedir

Yabancı Dil Kazanımları

İlkokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:
Dil öğreniminin keyifli bir süreç olduğunu benimser.
Anadili İngilizce olanlar da dâhil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
Günlük hayatta kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
İngilizce sözlük kullanmayı bilir.
Seviyesine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.