Okulumuz bilgi teknolojilerini kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, toplumumuza faydalı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda; öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak istiyoruz. Kurumumuz ilme saygılı, ahlaklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştirecektir. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanlar için bütün imkânlarını kullanacaktır.

Okulumuzun akademik hedefi; 5. sınıftan itibaren çalışarak, başarabileceğine inanan, özgüveni yüksek, saygın bir üniversitenin yolunun yine başarılı ve saygın bir liseden geçtiğini bilerek çalışan öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçevede Okulumuzda 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda ders programlarında TEOG çalışmaları ağırlıklı olarak yer alacaktır. 5, 6 ve 7. sınıflarda hafta içi TEOG çalışmalarının yanı sıra Cumartesi günleri, dönüşümlü olarak Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinden takviye dersler verilecektir.

Kurumumuzun eğitime yaptığı yatırımların en yeni halkasını kampus okul projesi oluşturmaktadır. Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir kaliteyi hedef olarak belirleyen Sakarya Eğitim Kurumları Okulları, eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemizin ve hatta insanlığın geleceğini şekillendirebilecek uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen Kurumumuz; eğitim öğretim sahasında ileriye doğru hızla yol almaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Müfredatımız gereği, Anaokulu ve İlkokul yıllarında güvenli, keyifli ve teşvik edici bir yaklaşımla başlayan İngilizce öğrenimi, ortaokulda öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile farklı ilgi alanları ve yeteneklerinin dikkate alındığı öğrenci merkezli bir ortamda devam edecektir.

Ortaokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:

  • İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar,
  • Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder,
  • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,
  • Mektup, e-posta, öykü gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek benzerlerini yazar,
  • İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma ve araştırma becerilerini geliştirir.

Ders İşleme ve Uygulama

Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak aktif okuma yöntemi uygulama, yazma becerilerini geliştirme, dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.