fbpx

Sakarya Eğitim Kurumları

Öğrencilerimizi akademik başarıyla beraber her alanda geliştirip hayata hazırlıyoruz. Bu anlamda karakter eğitimine özel önem veriyoruz.
Öğrencilerimizin manevi kabiliyetlerini geliştirerek ahlaklı, sorumluluk duygusuna sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize, inanç, ahlak, medeni cesaret, cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma, kardeşlik, adalet, sevgi ve saygı gibi temel insani değerleri kazandırıyoruz.
Değerlere karşı hassasiyet geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz.

Derslerimizi erkek ve kız öğrencilerimiz için ayrı ayrı tasarlanmış manevi eğitim dersliklerinde veriyoruz.
Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Sure ve Dua Ezberleri, Âdâb-ı Muâşeret, Peygamberler Tarihi, Siyer-i Nebi, Akâid dersleri…

TECRÜBELİ VE DİNAMİK KADROMUZ İLE
EĞİTİME DEĞER KATIYORUZ

ORTAOKUL

Okulumuz bilgi teknolojilerini kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, toplumumuza faydalı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda; öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlıyoruz. Kurumumuz ilme saygılı, ahlaklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştiriyor. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanlar için bütün imkânlarımızı kullanıyoruz.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Müfredatımız gereği, Anaokulu ve İlkokul yıllarında güvenli, keyifli ve teşvik edici bir yaklaşımla başlayan İngilizce öğrenimi, ortaokulda öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile farklı ilgi alanları ve yeteneklerinin dikkate alındığı öğrenci merkezli bir ortamda devam etmektedir.
Ortaokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:
İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar,
Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder,
Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,
Mektup, e-posta, öykü gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek benzerlerini yazar,
İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma ve araştırma becerilerini geliştirir.

Değerler Eğitimi

Okulumuz “Değerler Eğitimi Programı”nı uygulayarak öğrencilerine, din, dil, tarih, vatan ve kültür sevgisi kazandırmayı, gelenek ve göreneklerimizi, tarihî kişiliklerimizi, ata sporlarımızı tanıtmayı ve bu değerlere karşı hassasiyet geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile çocuklarımıza milli manevi değerlerin kazandırılmasının yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden canlandırılması için projeler geliştirilmesini hedefliyoruz.

Ders İşleme ve Uygulama

Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak aktif okuma yöntemi uygulama, yazma becerilerini geliştirme, dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ortaokul 5.sınıf öğrencilerimize haftada 17 saat İngilizce eğitimi verilmekte, diğer sınıf düzeylerinde LGS programına paralel bu ders saati kademeli olarak azalmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kendini geliştirebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir hayata doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, toplum hizmeti çalışmaları planlanmıştır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.

Ortaokulumuzda; öğrencilerimize; ergenlik dönemi, verimli çalışma, sınav kaygısı, problem çözme, iletişim becerileri gibi konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Akademik başarı takip ve yönlendirilmeleri ile liseye hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. LGS rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve lise seçimindeki hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak yönünde sürdürülmektedir. Öğrencilerin gelişim ve ihtiyaçları birbirinden farklı olduğundan, çalışmalar gruplar halinde veya bireysel olarak yapılmaktadır. Yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli seminerler; motivasyonu artıracak çeşitli teknikler öğrencilerle paylaşılmaktadır.