Okulumuzun temel hedeflerinden biri, İngilizceyi etkin kullanan öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla okulumuzda öğrencilerimize kaliteli bir İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Öğrencilerimizin öğrenme faaliyetleri ve ortamları, prestijli okullardan gelen lisanslı yabancı öğretmenlerimizin farklı kültürel özellikleri, geldikleri okullardaki deneyimleri ve dil öğrenimi alanında kullandıkları pedagojik eğitimle zenginleştirilmektedir.

Okulumuzda “Avrupa Dil Çerçeve Programı” standartlarına uygun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri artırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır. İngilizce sınıfları; kullanılan kitaplar ve malzemeler, okuma programları, her sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüp ve etkinlikleri bu zengin programın önemli parçalarıdır.

Programımız, dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sakarya Anasınıfından başlayan yoğun program ile öğrencilerimiz küçük yaştan başlayarak dört temel alanda da becerilerini geliştirmektedir. Sakarya Koleji İngilizce müfredatımız ve müfredat hedeflerimiz, derslerde yapılan aktivitelerin, projelerin ve kitap seçimlerimizin alt yapısını oluşturmaktadır. Öğrencilerin farklı öğrenme tarzları ve ihtiyaçları olduğu bilinciyle, akademik hedeflere ulaşılırken çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılarak öğrencilere ikinci dilde başarılı olmaları için destek sağlanmaktadır. Okulumuzun dil alanındaki hedeflerinden biri de öğrencilerimizin dil becerilerini dış kaynaklı seviye tespit sınavlarında başarılı olabilecek düzeye ulaştırmaktır.

İngilizce programımızın başarısını tespit etmek adına öğrencilerimizin çalışmaları, gelişimleri sürekli olarak takip edilmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı programımızda, öğrenci ürünleri büyük önem taşır ve program portfolyo sunumları ile desteklenir.

İngilizce iletişim kurabilmek için gerekli olan en temel kelime ve cümle kalıpları ilkokul birinci sınıf öğrencilerine şarkı, oyun, drama, kitap okuma çalışmaları gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir.

İki haftada bir gerçekleşen drama, role-play, story telling gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği dil laboratuvarımızda, yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen okuma aktiviteleri sayesinde hem öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta hem de 1. sınıf İngilizce müfredatı desteklenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, sınıf içerisinde öğrendikleri kelime ve cümle kalıplarını farklı ortamlar ve amaçlar doğrultusunda kullanarak pratik yapma fırsatı elde etmektedir.

Uluslararası düzeyde uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olan öğrencilerimiz, İngilizceyi yabancı ülkelerde yaşayan yaşıtları ile iletişim kurmak amacıyla kullanarak, çok dilliliğin önemini küçük yaşlardan itibaren kavramaktadır.

İngilizce zümremiz, okulumuzda uygulanan “değerler eğitimi” kapsamında ayın konusu olarak belirlenen bir değeri diğer zümrelerle eş zamanlı olarak proje çalışması şeklinde işlemektedir. Dil, öğrenilecek değil edinilecek bir beceridir ve bir süreçtir. Her yaş grubunda öğrencilerin dil gelişimleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizden seviyelerinin üstünde dil becerisi beklemek, onların bu süreçte motivasyonlarını düşürüp başarısız olmalarına sebep olabilir. Asıl olan, öğrencimize yabancı dili sevdirmektir. Ailelerin bu süreçte öğrencilerimizden beklentileri bu yönde olmalıdır. İlköğretim seviyesindeki öğrencilerimiz 5. sınıf seviyesine kadar sürekli input(girdi) alırlar yani öğrendikleri her kelimeyi, yapıyı, işitsel ve bilişsel kazanımları biriktirirler. 5. sınıftan sonra bu kazanımları çıktıya(output) dönüştürüp cümleler üretmeye ve kendilerini günlük dilde ifade etmeye başlarlar. İşte bu noktadan sonra uygulanan İngilizce programı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında belirli bir düzeye gelen öğrencilerin bu gelişimlerini desteklemeye yöneliktir.

Ses iletişim(phonics) dersleri, yeni öğrendikleri kelimelerin telaffuzu ve yazımı konusunda farkındalık oluşturmaktadır. İngilizce eğitim politikamız her becerinin (konuşma, yazma, dinleme ve okuma) ayrı ayrı ele alınıp her birinin uzman öğretmenler tarafından verilmesine yöneliktir. Ayrıca kampüsümüzde bulunan yemekhane, spor salonları, ekoloji derslikleri, amfi tiyatrolar, Yörük Çadırı, sera, okçuluk sahası gibi mekanların bize sağladığı fiziki imkanlarla, öğrencilerimizin İngilizceyi günlük hayatta kullanabilme becerileri geliştirilmektedir.

Sakaya Eğitim Kurumları ELT (English Language Teaching) öğretmenlerinin en büyük hedeflerinden biri de, öğrencilere etkin bir şekilde kullanabilecekleri yabancı dil becerileri kazandırırken, aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini muhafaza edebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Çocuklarımızın dil edinim süreçlerinde bize destek olabilmeleri ve onlarla verimli zaman geçirebilmeleri adına ailelere çeşitli etkinlikler önermekteyiz. Örneğin: Oxford yayınlarının onlara yönelik geliştirdiği Oxford Parent Resources hizmetinden destek almalarını, Oxford yayınları ile birlikte sunulan eğitim disklerinden yararlanmalarını öneririz.